آرد خوشه فارس

آرد سمولینا درشت (زبر) 40 کیلویی

وزن: 40 کیلوگرم

1.300.000 تومان

اشتراک‌گذاری: