آرد خوشه فارس

آرد ستاره فانتزی 40 کیلویی

وزن: 40 کیلوگرم

1.000.000 تومان

آرد نان‌های حجیم خوشه‌ی فارس پس از پخت بافت بافتی متخلخل، اسفنجی و یکنواخت ایجاد می‌کند. به‌علاوه، نان پخته‌شده با این آرد ماندگاری بیش‌تری دارد و از جذب و هضم آن برای دستگاه گوارش بدن آسان‌تر است. استفاده از آرد خوشه‌ی فارس سبب می‌گردد سطح نان حجیم برآمدگی و فرورفتگی نداشته باشد و رویه‌ی نان در کلیه سطوح یکنواخت باشد و در داخل نان هم خلل و فرج‌ها نسبتاً ریز و غیر متراکم باشد. ساختار فیزیکی نان حجیم تهیه‌شده از آرد نول ويژه برگشت‌پذیر است و بعد از وارد شدن فشار به بخشی از آن، نان دوباره به شکل و ساختار اولیه‌ی خود برمی‌گردد. گلوتن موجود در آرد مخصوص نان‌های حجیم خوشه‌ی فارس از آردهای معمولی بیش‌تر است. گلوتن بیش‌تر باعث حجم‌دهندگی بیش‌تر می‌شود و نان فانتزی حاصل دارای حجم اسفنجی مطلوبی خواهد بود.

اشتراک‌گذاری: