آرد خوشه فارس

آرد تافتون و لواش 40 کیلویی

وزن: 40 کیلوگرم

950.000 تومان

اشتراک‌گذاری: